Menu

Bảo mật

Trợ giúpBảo mật
Thực hiện thanh toán thẻ trên điện thoại di động có thực sự an toàn?
Hệ thống ibox được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế về an ninh thanh toán thẻ. Cơ sở hạ tầng thanh toán được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn PCI-DSS, được sử dụng bởi các hệ thống thanh ...
Các thông tin nào được hiển thị hoặc được nhập vào khi tiến hành thanh toán?
Với mỗi giao dịch thanh toán thẻ, chỉ có một phần của số của thẻ được dùng để hiển thị. Đối với thẻ quốc tế như Visa và Mastercard, ibox không yêu cầu nhập mã PIN. Kh...
Cách ibox được bảo vệ để tránh gian lận như thế nào?
Để ngăn chặn hiện tượng gian lận, ibox sử dụng một số hệ thống bảo mật làm việc với cả phía khách hàng và cả hệ thống. Về  phía hệ thống, mỗi giao dịch thanh toán đều được ghi vết địa ...
Quy định chấp nhận thẻ
Nếu có nghi ngờ khách hàng có thể không phải là chủ thẻ, bạn cần kiểm tra như sau: Nhận thẻ và CMND (hộ chiếu) khách hàng Thẻ chỉ có thể sử dụng bởi chủ thẻ hợp pháp, tê...

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.