Menu

Tại sao ibox lại tốt hơn thiết bị POS thông thường?

Trợ giúpBắt đầu

Thứ nhất, bạn không cần sử dụng thiết bị chấp nhận thanh toán đắt tiền.

Thứ hai, bạn không cần trả thêm bất cứ khoản phí kích hoạt, phí đăng ký, hay phí cài đặt cho tất cả các liên kêt giao tiếp phát sinh.

Thứ ba, ibox chấp nhận thanh toán mọi nơi, mọi lúc trong môi trường có kết nối di động như 3G, GPRS, LTE hoặc WiFi.

Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin chi tiết từng giao dịch theo thời gian thực và kiểm soát tổng quan các luồng tiền thanh toán của bạn. 

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.