Menu

Chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế như thế nào?

Trợ giúpNhận thanh toán

Tải và cài đặt ứng dụng iboxPro trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

  1. Cắm đầu đọc ibox vào cổng âm thanh trên thoại thông minh của bạn. (Chú ý: vỏ máy điện thoại có thể gây cản trở đến việc đầu đọc ibox tiếp xúc với điện thoại di động)
  2. Mở ứng dụng iboxPro
  3. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu, sau khi thông tin đăng nhập được xác thực, bạn sẽ được chuyển đến màn hình chấp nhận thanh toán.
  4. Nhập số tiền thanh toán. Bạn có thể thêm nội dung tóm tắt về giao dịch và đính kèm một bức ảnh.
  5. Ấn nút “Thanh toán”
  6. Chọn mục “Thẻ ngân hàng” để lựa chọn phương thức thanh toán
  7. Điều chỉnh âm thanh ở mức tối đa và đưa mặt có chip của thẻ hướng lên vào khe cắm thẻ rồi ấn OK
  8. Yêu cầu khách hàng ký trên màn hình điện thoại thông minh. Kiểm tra đảm bảo chữ ký trùng với mẫu chữ ký ở mặt sau của thẻ. Sau đó ấn “Tiếp tục”.
  9. Yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ email hay số điện thoại để gửi thông tin hóa đơn giao dịch. Điền các trường thông tin tương ứng rồi ấn nút <Gửi>

Giao dịch thành công!

Video hướng dẫn: Cách sử dụng ibox?

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.