Menu

ibox hỗ trợ các hệ điều hành nào?

Trợ giúpBắt đầu

Hiện nay, ibox hỗ trợ:

  • Android v. 4.0 và các phiên bản mới hơn
  • iOS v. 7.0 và các phiên bản mới hơn.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.