Menu

Tôi có thể mua đầu đọc ibox ở đâu? Và mua như thế nào?

Trợ giúpBắt đầu

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp số lượng đầu đọc ibox theo yêu cầu sử dụng của bạn. Để mua đầu đọc, bạn có thể:

  • Ghi lại yêu cầu tại website của chúng tôi
  • Gọi điện thoại theo số +84 1900 63 69 06
  • Hoặc gửi email đến support.vn@iboxmpos.com

và đơn hàng với số lượng đầu đọc ibox theo yêu cầu sẽ được gửi đến địa chỉ của bạn.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.