Menu

Tôi có thể sử dụng ibox bằng cách nào?

Trợ giúpBắt đầu

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ ibox, bạn cần:

  1. Gửi email với chủ đề “Tôi muốn dùng ibox” đến địa chỉ hello.vn@iboxmpos.com. Cho chúng tôi biết ngành nghề kinh doanh và thông tin liên hệ của bạn::
    - Họ và tên
    - Số điện thoại
  2. Bạn cũng có thể cung cấp các thông tin nói trên bằng cách gọi điện thoại: +84 1900 63 69 06
  3. Nhân viên quản lý khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được yêu cầu.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.