Menu

Các điều khoản sử dụng của ibox là gì?

Trợ giúpBắt đầu

Miễn phí đăng ký dịch vụ.

Trường hợp bạn đặt mua đầu đọc ibox với số lượng lớn, chúng tôi sẵn sàng đàm phán điều khoản giá khác.

Phí dịch vụ là 2.5% tính trên số tiền giao dịch thẻ quốc tế.

Phí dịch vụ là 1.2% tính trên số tiền giao dịch thẻ nội địa.

Bạn không cần trả phí với giao dịch bằng tiền mặt.

Không có phí thường niên hay phí phát sinh khác.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.