Menu

Chấp nhận thanh toán tiền mặt như thế nào?

Trợ giúpNhận thanh toán

Tải và cài đặt ứng dụng iboxPro lên smartphone hoặc máy tính bảng của bạn

  1. Mở ứng dụng iboxPro
  2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu, khi thông tin được xác thực, bạn sẽ được chuyển đến màn hình chấp nhận thanh toán.
  3. Nhập số tiền thanh toán. Bạn có thể thêm nội dung tóm tắt về giao dịch và đính kèm một bức ảnh. Sau đó ấn nút “Tiền mặt”
  4. Ấn nút “Thanh toán”
  5. Chọn mục “Tiền mặt” để chọn phương thức thanh toán
  6. Nhập số tiền mặt mà khách hàng đưa cho bạn. iboxPro sẽ tự động tính số tiền thừa. Ấn nút “Tiếp tục”
  7. Yêu cầu khách hàng ký trên màn hình điện thoại thông minh, sau đó ấn nút “Tiếp tục”
  8. Yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ email hay số điện thoại để gửi thông tin hóa đơn giao dịch.

Giao dịch thành công!

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.