Menu

Khách hàng không nhận được hóa đơn thanh toán, tôi có thể gửi lại không?

Trợ giúpNhận thanh toán

Tất cả giao dịch đều được ghi lại trong lịch sử thanh toán, có thể truy cập được qua ứng dụng di động iboxPro hoặc từ ibox Analytics.

Do đó, nếu bạn muốn gửi lại hóa đơn thanh toán:

  1. Mở ứng dụng iboxPro
  2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu, sau khi thông tin đăng nhập được xác thực, bạn sẽ được chuyển đến màn hình chấp nhận thanh toán.
  3. Ấn vào biểu tượng menu ở phía góc trên phía trái màn hình để mở danh mục các menu
  4. Chọn mục “Lịch sử giao dịch”
  5. Chọn phương thức thanh toán “Thẻ ngân hàng”
  6. Điều chỉnh âm thanh ở mức tối đa và quẹt thẻ qua đầu đọc ibox, với dải từ hướng về phía rộng hơn của đầu đọc. Hoặc đưa mặt có chip của thẻ hướng lên vào khe cắm thẻ rồi ấn OK
  7. Yêu cầu khách hàng ký trên màn hình điện thoại thông minh. Kiểm tra đảm bảo chữ ký trùng với mẫu chữ ký ở mặt sau của thẻ. Sau đó ấn “Tiếp tục”.
  8. Yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ email hay số điện thoại, nhập thông tin lên màn hình rồi ấn nút “Gửi” để gửi thông tin hóa đơn giao dịch.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.