Menu

Tiền được chuyển đi như thế nào?

Trợ giúpNhận thanh toán

Tất cả số tiền thanh toán từ khách hàng sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 2 ngày sau, theo thỏa thuận hợp đồng trước đó.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.