Menu

Các thông tin nào được hiển thị hoặc được nhập vào khi tiến hành thanh toán?

Trợ giúpBảo mật

Với mỗi giao dịch thanh toán thẻ, chỉ có một phần của số của thẻ được dùng để hiển thị.

Đối với thẻ quốc tế như Visa và Mastercard, ibox không yêu cầu nhập mã PIN. Khách hàng chỉ cần ký vào màn hình điện thoại di động – bằng bút hoặc ngón tay.

Đối với thẻ nội địa do các ngân hàng Việt Nam phát hành, ibox sẽ yêu cầu khách hàng nhập mã OTP (trên ứng dụng sau khi khách hàng nhận được mã OTP từ ngân hàng phát hành) hoặc nhập PIN thẻ qua thiết bị đầu đọc thẻ ibox (có chức năng nhập PIN).

Để gửi hóa đơn thanh toán đến khách hàng, bạn cần nhập số điện thoại và email của khách hàng.

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.