Menu

Cách tạo một giao dịch định kỳ?

Trợ giúpNhận thanh toán

Giao dịch định kỳ là giao dich trực tiếp tru tiền từ tài khoản thẻ ngân hàng của Khach hang tuan theo điều khoản của hop dong cung cap dịch vụ. Người mua dịch vụ không cần phải nhớ về viec thanh toán định kỳ boi vi số tiền se được tru di tự động, một khi người mua đồng ý để kích hoạt dịch vụ.

 

  1. Cắm đầu đọc ibox vào cổng âm thanh trên thoại thông minh của bạn. (Chú ý: vỏ máy điện thoại có thể gây cản trở đến việc đầu đọc ibox tiếp xúc với điện thoại di động)

  2. Mở ứng dụng iboxPro

  3. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu, sau khi thông tin đăng nhập được xác thực, bạn sẽ được chuyển đến màn hình chấp nhận thanh toán.

  4. Nhập số tiền thanh toán. Bạn có thể thêm nội dung tóm tắt về giao dịch và đính kèm một bức ảnh.

  5. Ấn nút “Thanh toán”

  6. Chọn mục “Thanh toán định kỳ” để lựa chọn phương thức thanh toán

  7. Yêu cầu khách hàng cung cấp email hay số điện thoại di động để nhận thông báo về việc thanh toán.

  8. Tạo lịch thanh toán/quy tắc để ghi nợ tiền theo hợp đồng. Chọn các loại định kỳ, chẳng hạn chọn “Thanh toán một lần” và nhập ngày ghi nợ ở mục “Ngày bắt đầu” rồi ấn nút “Hoàn thành”.

  9. Kiểm tra lại lịch thanh toán rồi ấn nút “Lưu”

  10. Điều chỉnh âm thanh ở mức tối đa và quẹt thẻ qua đầu đọc ibox, với dải từ hướng về phía rộng hơn của đầu đọc. Hoặc đưa mặt có chip của thẻ hướng lên vào khe cắm thẻ rồi ấn OK.

Tạo lịch thanh toán định kỳ thành công!

Trước khi tài khoản khách hàng được ghi nợ lần đầu tiên, lịch thanh toán phải được người quản lý dịch vụ ibox tại văn phòng duyệt sau khi kiểm tra lịch thanh toán đúng với hợp đồng đã thỏa thuận.

Trong truong hop thẻ ngan hang không ung ho che do chi phí tự động, xin vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành. 

Bạn không tìm thấy câu trả lời?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi phản hồi theo mẫu dưới đây hoặc gọi điện: +84 9318 67015.