Menu

Chính sách bảo mật

Bạn vui lòng đọc chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng ibox.

1. Những thông tin chúng tôi cần bạn cung cấp?

Để trở thành người dùng ibox, bạn cần có một tài khoản trong hệ thống. Để tạo tài khoản này, chúng tôi cần bạn cung cấp các thông tin như sau: tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin công ty của bạn.

Chúng tôi cũng nhận các thông tin kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bạn sử dụng khi làm việc với hệ thống ibox, bao gồm:

Thông tin thiết bị

Chúng tôi nhận thông tin về ID của thiết bị. Bên cạnh đó, số điện thoại hoặc ID thiết bị của bạn sẽ được lưu vào hồ sơ tài khoản ibox của bạn.

Ghi vết hoạt động

Khi bạn sử dụng ứng dụng, hệ thống máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi vết một số hoạt động của bạn với các thông tin như sau:

  • Thông tin về các dịch vụ sử dụng
  • Địa chỉ IP
  • Ngày và thời gian truy cập, quá trình chuyển đổi URL
  • Các tập tin cookie nhận dạng ID duy nhất tài khoản ibox của bạn.

Thông tin định vị

Ứng dụng ibox sử dụng thông tin định vị thực tế của bạn, gồm các dữ liệu GPS được gửi về từ thiết bị di động của bạn.

Các tập tin cookie và nhận dạng ẩn danh

Chúng tôi sử dụng một số công nghệ nhận dữ liệu từ việc sử dụng ứng dụng ibox. Một số trong đó dùng để gửi dữ liệu đến thiết bị người dùng một số tập tin cookie hoặc nhận dạng ẩn danh. Những tập tin này như là những thành phần cập nhật trong hệ thống dịch vụ ibox, hoạt động của chúng không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

2. Tại sao chúng tôi cần các thông tin này?

Các thông tin chúng tôi thu thập dùng để hỗ trợ hoạt động hệ thống ibox như:

  • Hỗ trợ hoạt động của ứng dụng và cung cấp cho bạn các thông tin và dịch vụ cần thiết
  • Xử lý các yêu cầu hỗ trợ của bạn
  • Phân tích và nghiên cứu để cải tiến sản phẩm dịch vụ
  • Phân phối thông tin và quảng cáo về các sản phẩm dịch vụ hay các chính sách đặc biệt của ibox
  • Gửi tin nhắn thông báo về dịch vụ (chẳng hạn trong trường hợp bạn quên mật khẩu)
  • Phát hiện gian lận, ngăn chặn các hoạt động sử dụng website hay dịch vụ của chúng tôi một cách bất hợp pháp.

3. Quyền truy cập dữ liệu cá nhân?

Ngoài chúng tôi, đối tác của chúng tôi được cung cấp hệ thống xử lý ibox có quyền truy cập vào những dữ liệu này.

Trong trường hợp bạn bán hoặc chuyển quyền kinh doanh cho chủ sở hữu khác, dữ liệu cá nhân của bạn cũng sẽ được chuyển giao như đối với tài sản công ty.

Mọi thông tin cá nhân của bạn được bảo mật nhưng trong trường hợp đặc biệt, cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này theo quy định của cơ quan pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan.

4. Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn? 

Bạn có thể bổ sung, chỉnh sửa toàn bộ hoặc từng phần thông tin cá nhân của mình cũng như cài đặt bảo mật cho thông tin đó thông qua chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân trên giao diện website hoặc ứng dụng ibox.

Bạn không thể tự sửa đổi trực tuyến thông tin cá nhân đã được dùng ký kết trong hợp đồng, bạn vui lòng đến văn phòng chúng tôi để đề nghị thay đổi.

5. An ninh dữ liệu

Chúng tôi trang bị đầy đủ các biện pháp hành động và kỹ thuật cần thiết và để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng khỏi các hành vi vi phạm hoặc truy cập trái phép như tiêu huỷ, sửa đổi, ngăn chặn, sao chép, phân phối hay bất kỳ hành động bất hợp pháp nào của bên thứ ba.

Hệ thống ibox được thiết lập cung cấp dịch vụ bảo mật tối đa thông tin cho khách hàng và người dùng. Mọi thông tin bảo mật được truyền đi dưới dạng mã hóa, ngay cả khi bạn để quên thiết bị ibox, thì người khác cũng không thể truy cập trái phép vào các thông tin này được, vì ứng dụng không lưu dữ liệu thẻ hay mã số bảo mật trên thiết bị. 

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được thay đổi và cập nhật tại website này, và chúng tôi sẽ gửi thông báo riêng cho bạn qua email về những thay đổi quan trọng. Ngoài ra, chúng tôi còn lưu lại tất cả các phiên bản chính sách bảo mật cũ trong trường hợp bạn cần tham khảo.

Chính sách bảo mật hiện hành cũng như các nội dung khác của website này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

7. Liên hệ

Nếu bạn có ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật hiện hành, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email: support.vn@iboxmpos.com hoặc gọi điện thoại: +84 1900 63 69 06.

Phản hồi

Bạn vui lòng gọi cho chúng tôi theo số hotline: +84 90 3717817 hoặc điền thông tin vào form dưới đây, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi nhận được yêu cầu về dịch vụ ibox.